vår forpliktelse til bærekraft

Valgene vi tar hver dag er direkte knyttet til planetens helse. Som en global merkevare er vi svært klar over hvilken innvirkning våre handlinger kan ha på miljøet, derfor er vi forpliktet til et ambisiøst nytt initiativ; Healthy Skin, Healthy Planet

Innen 2025 skal dermalogica oppfylle eller overgå følgende bærekraftsmål

90% av ingrediensene våre skal være bærekraftig hentet frem

100% av våre rør, flasker og bokser skal være laget for å kunne bli gjenbrukt, resirkulert og/eller kompostert

Størstedelen av plasten i emballasjen vår skal komme fra resirkulert eller platebasert materiale*

Vi skal samarbeide først og fremst med leverandører som administrerer egen karbonavtrykk**

Clear Start skal også oppfylle eller overgå disse Healthy Skin, Healthy Planet-målene innen samme tid.

* 90% of våre ingredienser skal være bærekraftige ved sertifiseringer eller annen tilknyttet data. For ingredienser som ikke har tilhørende sertifisering skal vi etterlyse sekundær dokumentasjon som viser til bærekraftig opprinnelse.
** 51% eller mer av emballasjen skal komme fra resirkulert plast eller plantebaserte materialer
***Alle samarbeidspartnere og leverandører vil måtte vise til rutiner og styring av karbonavtrykk.